تماس اینجاست : 44051179

تاریخچه

شب یلدا - اینجاست

شب یلدا

شب یلدا تاریخ وقوع شب یلدا: از اوایل غروب آخرین روز پاییز شروع  و تا طلوع آفتاب اول دی (اولین روز زمستان) ادامه پیدا می کند. به عبارت دیگر از...
0

روند پیشرفت خرید اینترنتی در ایران

روند پیشرفت خرید اینترنتی در ایران... ریشه غالب پیشرفت های تکنولوژی چند دهه اخیر در دنیا به فعالیت های نظامی برمی گردد. از جمله این پروژه ها یک پروژه نظامی...
0

مختصری از روند تحول پول در بستر تاریخ

مختصری از روند تحول پول در بستر تاریخ... بشر در حدود 800هزار سال پیش آرام آرام وارد غارها شد و تا 20هزار سال، در بستر دنج غارها به زندگی بی...
0